Styrelse

Styrelsen
Carl-Erik Molin, ordförande
Lars Engström, kassör
Linda Signell, sekreterare
L-G Erman, styrelseledamot
Torsten Gunnarsson, styrelseledamot
Juha Vuorijärvi, styrelsesuppleant
Tommie Sievertsson, styrelsesuppleant

Revisorer
Elisabeth Sandström
Lars Ljungdal
Gun-Britt Andersson, revisorsuppleant

Valberedning
Mats Engström
Göran Landenius
Tomas Nilsson