Nyhetsarkiv

Augusti 2017
Kallelse till årssmöten

Vattensamfallighetsforeningen:
Medlemmarna i Nydala Vattensamfällighetsförening kallas härmed till årsstämma
lördagen den 16 september 2017 kl.15.00.
Lokal: SPF Seniorernas lokal på Häradshövdingegatan 10. OBS Ny lokal!
Se hela kallesen här >>

Sommarstugeföreningen:
Medlemmarna i Nydala Sommarstugeförening kallas härmed till årsmöte Lördagen den 16 sep kl. 1600.

Lokal: SPF Seniorernas lokal på Häradshövdingegatan 10. OBS Ny lokal!
Se hela kallesen här >>

 • Juli 2016
  Kallelse till årsmöte
  Medlemmarna i Nydala Vattensamfällighetsförening kallas härmed till årsmöte söndagen den 21 augusti 2016 kl.15.00.
  Läs mer här (inloggning)…
 • 2016-05-22
  Inget fel i vår anläggning
  Kommunen har som ni vet meddelat troligt läckage i vårt ledningssystem. Vi har sökt efter eventuellt fel i vårt ledningsnät eftersom tryckfall också anmälts på Björnö. Inget fel har konstaterats och kommunen misstänkte efter vår undersökning annan abonnent i Torp. Nu har kommunens ledningstryck återgått till det normala.
  Läs mer här…
 • 2016-05-16
  Misstänkt vattenläckaVi hade en misstänkt vattenläcka i vårt ledningssystem. Från 1 maj ligger dygnsförbrukningen på 35 m³ mot 13 m³/ dygn under januari tom. april.
  Sommarvattnet kopplades på under april. En risk finns att det är något som läcker, en kran som är öppen ja vad som helst. Har ni gjort några markarbeten, kört med tunga maskiner i närheten av ledningarna.
  Vi ber er kolla områden där ledningarna går om ni ser några blöta områden. Om ni inte har huvudkranen avstängd i ert obebodda hus kan en frostsprängd ledning orsaka stora skador. Be gärna en granne att gå till huset och lyssna efter läckage.
  Ser ni något misstänkt ringer ni C-E Molin 070 671 5409, eller till mig 070 295 3777Hälsningar
  Lars Engström
 • 2016-03-01
  Tryckhöjning
  Kommunen meddelar att de höjer vattentrycket i ledningssystemet. Höjningen sker i två steg om 0,5 Kg/cm² vardera. Första steget är redan genomfört.
  Tryckökningen innebär att det kan spruta lite kraftigare ur kranen. Eventuellt kan viss automatikutrustning diskmaskin, tvättmaskin mm. påverkas.
 • 2016-02-19
  Ang kommunalt avlopp
  För Nydala (och Jönsö) är det beräknat till 2020 och om det innebär planeringsstart, byggår eller slutdatum är ännu okänt.
 • 2015-02-06
  Ang avlopp till Nydala.
  Carl Erik Molin deltog fredagen den 6 feb. på ett intressant möte angående
  projekt Kustnära avlopp. Mötet arrangerades av kommunen och vi var tre medlemmar från föreningarna på Nydala.
 • Årsmötesprotokoll
  Nydala vattensafmällighetsförening 2015.
  Läs protokollet här…
  (inloggning)
 • 2014-09-04
  Strandskyddet för Mönsterås kommun
  Länsstyrelsen gör nu en översyn av strandskyddet för Mönsterås kommun.Det finns nu en ny lagstiftning från 2009. Det är en skärpning av kraven och nu är förslag ute på remissrunda till flera berörda.Handlingar finns bla på kommunen och Länsstyrelsen om du är intresseradoch vill påverka./Carl Erik Molin
 • 2013-11-07
  Fördjupad förprojektering VA för Nydalaområdet
  Bakgrund/Syfte
  Markkonsult Anders Elm AB har fått i uppdrag att utreda hur utförandet av alternativa
  avloppslösningar för Nydalaområdet kan utformas.Läs vidare i dokumenten nedan– Kostnadssammanställning-byggkalkyl.– Fördjupad förprojektering
  Nydala.

  – Protokoll projekteringsmöte 4
Ladda fler nyheter