Kalendarium 2019

Under året anordnas olika aktiviteter för medlemmar i Nydala sommarstugeförening. Årligen återkommande aktiviteterna är städning vid badplatsen, iordningställande av bryggan och midsommarfirande.

Vårstädning 

Brukar normalt ske någon lördag i april. Vi samlas på Sjöbogården kl 10.00 där gården håller med traktor och vagn. Det är upp till var och en att samla upp ris på egen tomt. Vi kommer också att samla upp ris på våra allmänna platser. Alla är välkomna att hjälpa till.

Städning av badplatsen 

Brukar normalt ske någon lördag i juni. Datum kommer. Vi träffas vi på badplatsen för att hjälpas åt och fixa till den inför årets säsong. Ta med spade eller kratta.

Midsommarfirande
Vi träffas på sjöboplan vid tiotiden midsommarafton för att klä midsommarstången. Program sätts upp på vår tavla under denna veckan samt på vår hemsida.

Årsmöte 2019

Kallelse läggs ut på vår hemsida och mailas till medlemmar.