Kalendarium 2020

Under året anordnas olika aktiviteter för medlemmar i Nydala sommarstugeförening. Årligen återkommande aktiviteterna är städning vid badplatsen, iordningställande av bryggan och midsommarfirande.

Allmän städdag inkl. badplatsen 18 april kl 10.00 

Vi samlas på Sjöbogården kl 10.00.  Vi räknar med traktor och vagn från gården som tidigare år.  Ta gärna med spade eller kratta. Alla är välkomna att hjälpa till!
Det är upp till var och en att samla upp ris på egen tomt.

Midsommarfirande
Vi träffas på sjöboplan vid tiotiden midsommarafton för att klä midsommarstången. Program sätts upp på vår tavla under denna veckan samt på vår hemsida.

Årsmöte 2020

Brukar normalt hållas under september. Kallelse läggs ut på vår hemsida och mailas till medlemmar.