Angående kommunalt avlopp

Varje år redovisar vi för kommunen vår egenkontroll på vårt kommunala dricksvatten. Kommunalt avlopp diskuterades också och det verkar som om kommunen nu prioriterar
andra områden. Tanken var att dela upp vårt område, från Jönsö till Björnö, i tre etapper där Jönsö-Nydala var etapp ett år 2018. Detta är nu framflyttat till 2020 och om det innebär planeringsstart, byggår eller slutdatum är okänt.

Utsläpp i viken
Ni har säkert läst i tidningen om den mängd utsläpp med orenat avloppsvatten som nyligen skett  på grund av fel i avloppsreningsverket. Man kan ju tycka att det är bra att vi inte också är anslutna till det kommunala avloppsnätet för då hade det kommit ut ännu mera skit i vår vik.
Avloppstuben bör förlängas för det är säkert inte sista gången detta sker!

/Carl Erik Molin
Januari 2016