Inget fel i vår anläggning

Vi har under vecka 20 gjort mätningar på vårt ledningssystem och vi kan nu också konstatera att förbrukningen är normal och ledningstrycket också är som det ska vara.
Förbrukningen i Torp har varit onormalt hög och kommunen var inte förberedd på denna förbrukning hos en ny abonnent och trodde således att det var vår anläggning som orsakade tryckfall vid kommunens mätpunkter. Tryckfall märks framför allt hos medlemmar/abonnenter längst ut i systemet, typ Björnö.
Om någon medlem/abonnent i vår förening vid något tillfälle tvingas till någon större förbrukning, anmäl detta till oss i styrelsen så slipper vi tidskrävande felsökningar.
Alltså inget fel i vår anläggning!
Ha en skön sommar och drick mycket vatten!
Carl Erik Molin
för Nydala Vattensamfällighetsförening