Vattensamfälligheten

 I och med att byföreningen 1999, i egen regi, drog ut kommunalt vatten bildades Nydala vattensamfällighetsförening. I denna förening är idag även Jönsö, Hovgårdsudden, Herrholmarna, Holmsglo och Björnö medlemmar. Till dags dato är drygt 118 hushåll anslutna (2010-07).