Byföreningen

Nydala byförening eller sommarstugeförening som är den traditionella benämningen bildades 1967 och dess främsta syfte är att tillvarata gemensamma intressen såsom bl.a sop/latrinhämtning, dricksvatten, brygga samt skötsel av vägar.

Föreningen kom till ca fem år efter det att Nydala sommarstugeområde blev detaljplanelagt. I och med detta blev stugföreningen definierad att bestå av de fastigheter som ligger under stamfastighet 1:72 (Östra Kråkerum).