Avloppsfrågan

På mötet redovisade flera andra föreningar resultatet av sina utbyggda vatten- och avloppsanläggningar.
I veckan har kommunen tagit beslut om framtida satsningar vad gäller avlopp och 2015 planeras kommunalt avlopp till Torp och sedan Ramsås, Skälleryd och 2018 till Nydala. Tolkningen är alltså att Jönsö-Nydala blir ett kommunalt verksamhetsområde och vi ansluts till det kommunala avloppsnätet.
Vi måste från alla inblandade föreningar, från Jönsö till Björnö, bevaka frågan
eftersom den givetvis kommer att påverka inte bara Jönsö-Nydalaområdet utan också -hur gör man sedan längre ut?, huvudmannaskap för vår vattenledning?, utbyggnadsplaner? osv.

/Carl Erik Molin